Se billeder af vores arbejde

Forberedelse til regnvandsseparering

Opgravning samt tilkobling af tagvand til sandfangsbrønd 

Opgravning samt tilkobling af tagvand til sandfangsbrønd

Regnvandsledning tilkobles til eksisterende spildevandsledning så tæt på skel som muligt


Nedsivning

Udlægning af filtersand

Udlægning af 16-32 grus

Udlægning af tryknedsivning

Udluftning af mile for bedre nedbrydning af kvælstof

Mile

 

Nedsivninganlæg under teræn

Udlægning af 16/32 grus

Udlægning af rør

Udluftning af nedsivningsanlæg samt tildækning med grus og fibertex

 

Til nedgravning af jordvarmeslanger

Til nedgravning af jordvarmeslanger

Til nedgravning af jordvarmeslanger

Til nedgravning af jordvarmeslanger

 

Udskiftning af gammel septiktank

Etablering af ny septiktank

Tildækning af brønd

Ny rense og inspektionsbrønd

 

Udskiftning af gammel betonbrønd til 315 mm rense og indspektionsbrønd

Tagvand føres til sandfangsbrønd og videre til regnvandskassetter til nedsivning på egen grund